top of page

POSITIONS Berlin Art Fair

Alke Brinkmann / Gabriele Künne / Enrico Niemann /

 Maja Rohwetter

vom 9. bis 12. September 2021

Flughafen Tempelhof Hangar 6, Stand A24, Tempelhofer Damm 45, 12101 Berlin

Vier Künstler von Axel Obiger auf der POSITIONS Berlin Art Fair:

ALKE BRINKMANN . ENRICO NIEMANN . MAJA ROHWETTER | Malerei . GABRIELE KÜNNE | Skulptur

bottom of page